แสดงมุทิตาจิตสักการะ ฉลองอายุครบ ๕๙ ปี พระราชวิสุทธินายก

IMG 4401 IMG 4343 IMG 4345 IMG 4347
IMG 4348 IMG 4351 IMG 4354 IMG 4355
IMG 4357 IMG 4363 IMG 4365 IMG 4366
IMG 4368 IMG 4369 IMG 4373 IMG 4374
IMG 4376 IMG 4380 IMG 4381 IMG 4383
IMG 4384 IMG 4386 IMG 4388 IMG 4389
IMG 4390 IMG 4392 IMG 4394 IMG 4395
IMG 4396 IMG 4397 IMG 4399 IMG 4400