แถลงข่าวงานสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗

IMG 2499 IMG 2502 IMG 2507 IMG 2508
IMG 2510 IMG 2513 IMG 2515 IMG 2525
IMG 2535 IMG 2536 IMG 2537 IMG 2539
IMG 2541 IMG 2542 IMG 2545 IMG 2549
IMG 2551 IMG 2552 IMG 2556 IMG 2558
IMG 2565 IMG 2567 IMG 2570