พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช
_MG_1787 _MG_1789 _MG_1793 _MG_1794
_MG_1795 _MG_1797 _MG_1801 _MG_1807
_MG_1814 _MG_1821 _MG_1824 _MG_1826
_MG_1828 _MG_1836 _MG_1839 _MG_1841
_MG_1842 _MG_1846 _MG_1850 _MG_1852
_MG_1854 _MG_1856 _MG_1859 _MG_1861
_MG_1867 _MG_1869 _MG_1873 _MG_1878
_MG_1879 _MG_1883 _MG_1885 _MG_1889
_MG_1894 _MG_1896 _MG_1899