พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร

MG 2409 MG 2411 MG 2412 MG 2414
MG 2420 MG 2425 MG 2428 MG 2430
MG 2434 MG 2438 MG 2447 MG 2454
MG 2459 MG 2476 MG 2478 MG 2483
MG 2487 MG 2494 MG 2504 MG 2506
MG 2511 MG 2514 MG 2516 MG 2533
MG 2535 MG 2536 MG 2541 MG 2542
MG 2547 MG 2554 MG 2559 MG 2561
MG 2572 MG 2579 MG 2583 MG 2584
MG 2590 MG 2593 MG 2597 MG 2602
MG 2607 MG 2609 MG 2613 MG 2617
MG 2623 MG 2624 MG 2625 MG 2633
MG 2643 MG 2650