โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยมาตรฐาน(สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 2555
 • IMG 1922
 • IMG 1927
 • IMG 1943
 • IMG 1966
 • IMG 1975
 • IMG 1981
 • IMG 1993
 • IMG 2024
 • IMG 2066
 • IMG 2212
 • IMG 2238
 • IMG 2244
 • IMG 2328
 • IMG 2354
 • IMG 2360
 • IMG 2498
 • IMG 2500
 • IMG 2517
 • IMG 2521
 • IMG 2527
 • IMG 2565
 • IMG 2579
 • IMG 2598
 • IMG 2603
 • IMG 2606
 • IMG 2623
 • IMG 2627
 • IMG 2631
 • IMG 2640
 • IMG 2651
 • IMG 2682
 • IMG 2688
 • IMG 2694
 • IMG 2752
 • IMG 2765
 • IMG 2772
 • IMG 2777
 • IMG 2788
 • IMG 2795
 • IMG 2827
 • IMG 2836
 • IMG 2850
 • IMG 2867
 • IMG 2868
 • IMG 2872
 • IMG 2875
 • IMG 2891
 • IMG 2903
 • IMG 2914
 • IMG 2924
 • IMG 2949
 • IMG 2968
 • IMG 2988
 • IMG 1916