พิธีถวายพวงมาลาพระราชทาน แด่ พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล)

100 4625 100 4624 100 4626 100 4627
100 4628 100 4629 100 4630 100 4631
DSC01290 DSC01293 DSC01294 DSC01299
DSC01301 DSC01305 DSC01306 DSC01309
DSC01311 DSC01312 DSC01314 DSC01316
DSC01317 DSC01319 DSC01323 DSC01324
DSC01325 DSC01326 DSC01328 DSC01329
DSC01331 DSC01332 DSC01333 DSC01334
DSC01335 DSC01336 DSC01337 DSC01338
DSC01340 DSC01341 DSC01343 DSC01349
DSC01365 DSC01372 DSC01374