เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี -๕๕๗ จังหวัดสกลนคร ปีที่ ๓๖