พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิจิตรเจติยานุรักษ์ (อิ่น ฐิตปัญฺโญ น.ธ.เอก)

DSC01463 DSC01465 DSC01468 DSC01487
DSC01494 DSC01497 DSC01500 DSC01517
DSC01522 DSC01524 DSC01530 DSC01533
DSC01535 DSC01538 DSC01539 DSC01540
DSC01550 DSC01551 DSC01552 DSC01559
DSC01561 DSC01566 DSC01570 DSC01577
DSC01581 DSC01589 DSC01592 DSC01597
DSC01601 DSC01604 DSC01608 DSC01613
DSC01617 DSC01621 DSC01624 DSC01626
DSC01631 DSC01632 DSC01461