พิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี ๒๕๕๖

 • IMG 1397
 • IMG 1408
 • IMG 1411
 • IMG 1414
 • IMG 1418
 • IMG 1420
 • IMG 1425
 • IMG 1428
 • IMG 1433
 • IMG 1438
 • IMG 1443
 • IMG 1452
 • IMG 1463
 • IMG 1464
 • IMG 1470
 • IMG 1476
 • IMG 1479
 • IMG 1480
 • IMG 1486
 • IMG 1488
 • IMG 1500
 • IMG 1505
 • IMG 1506
 • IMG 1508
 • IMG 1513
 • IMG 1515
 • IMG 1518
 • IMG 1521
 • IMG 1528
 • IMG 1529
 • IMG 1543
 • IMG 1545
 • IMG 1550
 • IMG 1554
 • IMG 1560
 • IMG 1564
 • IMG 1570
 • IMG 1574
 • IMG 1576
 • IMG 1578
 • IMG 1588
 • IMG 1591
 • IMG 1602
 • IMG 1614
 • IMG 1618
 • IMG 1619
 • IMG 1624
 • IMG 1627
 • IMG 1629
 • IMG 1635
 • IMG 1396