พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารศพ (๗ วัน) พระเดชพระคุณพระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล)

DSC01695 DSC01640 DSC01641 DSC01646
DSC01647 DSC01652 DSC01654 DSC01655
DSC01658 DSC01664 DSC01666 DSC01668
DSC01672 DSC01674 DSC01675 DSC01679
DSC01681 DSC01688 DSC01697 DSC01699
DSC01702 DSC01704 DSC01708 DSC01710
DSC01719 DSC01720 DSC01725 DSC01726
DSC01730 DSC01734 DSC01750 DSC01751
DSC01756 DSC01757 DSC01633