ประเพณีทอดกฐิน วันพืชมงคล
ตักบาตรเทโว วันเข้าพรรษา
ลอยกระทง วันออกพรรษา
สารทไทย วันสงกรานต
วันมาฆบูชา ฮีตสิบสอง....คองสิบสี่
วันวิสาขบูชา เฮือนสาม...น้ำสี่
วันอาสาฬหบูชา
 
................................................................