เฮือนสาม...น้ำสี่...คือหน้าที่ของผู้หญิงที่ด
.........เฮือนสาม......... ......น้ำสี่....
1. เฮือนครัว 1. น้ำใจ
2. เฮือนผม 2. น้ำคำ
3. เฮือนกาย 3. น้ำดื่ม
  4. น้ำเต้าปูน
1. เฮือนครัว คือ การจัดการงานครัวให้เรียบร้อยทำความสะอาดดูงามมีความรับผิดชอบงานครัว ของใช้ในครัววางให้เป็นระเบียบดูงามตา 1. น้ำใจ คือ เป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน
2. เฮือนผม คือ แต่งผม ตัด ซอยผมให้ดูดี ไม่ปล่อยกระเซิง อย่างไม่เอาใจใส่ 2. น้ำคำ คือ เป็นคนพูดจาดี ไพเราะ  อ่อนหวาน ไม่เสแสร้ง    ปากกับใจตรงกัน
3. เฮือนกาย คือ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ดูงามตา 3. น้ำดื่ม คือ น้ำหน้าบ้านและในบ้าน ชาวอีสานจะมีตุ่มน้ำเล็กๆ ตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อให้คนเดินทางผ่านมาได้ดื่มกิน ส่วนน้ำในบ้านคือน้ำสำหรับใช้สอยดื่มกิน ภายในครอบครัว ทั้ง 2 น้ำจะต้องไม่บกพร่องให้เต็มตุ่มอยู่เสมอ
4. น้ำเต้าปูน คือ สมัยก่อนคนอีสานชอบกินหมาก ซึ่งส่วนผสมของหมากจะมีปูนเป็นสำคัญในปูนต้องมีน้ำหากน้ำปูนแห้ง จะกินหมากไม่ได้ ดังนั้น ควรเติมน้ำปูนไว้เสมอ หากญาติพี่น้องไปมาหาสู่จะได้ใช้ทันที เป็นการแสดงน้ำใจของเจ้าของบ้าน

หน้าหลัก