ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เครื่องปั้นดินเผา
รายละเอียดที่ตั้ง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าย้อมคราม
รายละเอียดที่ตั้ง  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านถ้ำเต่า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าลายสวัสดิ์
รายละเอียดที่ตั้ง กลุ่มทอผ้าบ้านนาจาร
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น น้ำปลาดงหม้อทอง
รายละเอียดที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหม้อทอง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่นอนปิกนิก
รายละเอียดที่ตั้ง โรงงานตัดเย็บที่นอนปิกนิก
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ตะกล้าจักสานด้วยไม้ไผ่
รายละเอียดที่ตั้ง ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานบ้านพอกใหญ่
เลขที่    62   หมู่ที่   10  บ้านพอกใหญ่   ถนน สูงเนิน-อากาศฯ  ตำบล พอกน้อย  อำเภอ  พรรณานิคม    จังหวัด   สกลนคร
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ไวน์เม่า ตา-ยาย
รายละเอียดที่ตั้ง โรงงานผลิตไวน์เม่า ตา-ยาย
เลขที่   199  หมู่ที่   3  บ้านม่วงคำ   ถนน   นิตตโย    ตำบล ม่วงไข่  อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร  
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สุรากลั่นบักสองซาว
รายละเอียดที่ตั้ง โรงงานผลิต เลขที่   199    หมู่ที่   3 บ้านม่วงคำ     ถนน   นิตตโย ตำบล ม่วงไข่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
รายละเอียดที่ตั้ง กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหีบเลขที่    76 หมู่ที่  6 บ้านห้วยหีบ   ตำบล   ตองโขบ อำเภอ  โคกศรีสุพรรณ จังหวัด   สกลนคร  
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ข้าวฮาง
รายละเอียดที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อเลขที่    31  หมู่ที่  6  บ้านนาบ่อ    ตำบล  ปลาโหล     อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ตะกร้าใส่ขวดไวน์
รายละเอียดที่ตั้ง กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กกบ้านทันสมัย เลขที่  40  หมู่ที่  7 บ้านทันสมัย   ตำบล  ส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าลายมุก
รายละเอียดที่ตั้ง ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าลายมุก หมู่ที่   5 บ้านวังปลาเซือม     ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  
(รายละเอียด)

 
         
   

ชื่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าห่มทอมือ
รายละเอียดที่ตั้ง กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านขาไก่ เลขที่    22  หมู่ที่  6 บ้านขาไก่     ตำบล  นาโพธิ์ อำเภอ กุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  
(รายละเอียด)