หน้าหลัก
พระธาตุนารายร์เจงเวง
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พระธาตุดุม
พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุมีชัย
พิพิธภัณฑอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จันทสาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หนองหาร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สะพานหิน
ชาวภูไทบ้านโนนหอม
หมู่บ้านท่าแร่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
อุทยานแห่งชาติภูพาน
ถ้ำเสรีไทย
น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งง
ผานางเมินและลานสาวเอ้
น้ำตกปรีชาสุขสันต์
สะพานหิน(ทางผีผ่าน)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
ปราสาทหินบ้านพันนา
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ผาดงก่อ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาผักหวาน
สุสานไดโนเสาร์
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เขื่อนน้ำพุง
พิพิธภัณฑ์ไทโส้และ หลวงปู่มเหสักข์
ศูุนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ภูผายล
ผาพญาเต่างอย
เขื่อนน้ำอูน
วัดคำประมง
งานประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง
รำมวยโบราณ
ประเพณีเซิ้งผีโขน
งานประเพณีโส้รำลึก
ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาจาร
บ้านปั้นหม้อ
บ้านทอผ้า
   
 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดำริสร้างโดย หลวงปู่เทสก์ ณ ลานหินวัดถ้ำขาม อำเภอพรรณนานิคม บนเส้นเขาภูพาน มีบรรยากาศสงบร่มเย็น งดงาม เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าหลวงปู่เทสก์เคยจำพรรษา กระทั่งได้ละสังขาร ณ ที่นี้ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2537
โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์จัตุรมุข ตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกรุงศรีอยุธยา

Luang Pu Tes Tesrugsri Pagoda and Museum
Situated in Amphur Phanna Nikhom on the Phu Phan route this beautiful temple is another must see and was built in memory of Luang Pu Tes.

 
   

 
       
  แหล่งข้อมูล : เอกสารคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  
       
       
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2010
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214