หน้าหลัก
พระธาตุนารายร์เจงเวง
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พระธาตุดุม
พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุมีชัย
พิพิธภัณฑอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จันทสาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หนองหาร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สะพานหิน
ชาวภูไทบ้านโนนหอม
หมู่บ้านท่าแร่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
อุทยานแห่งชาติภูพาน
ถ้ำเสรีไทย
น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งง
ผานางเมินและลานสาวเอ้
น้ำตกปรีชาสุขสันต์
สะพานหิน(ทางผีผ่าน)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
ปราสาทหินบ้านพันนา
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ผาดงก่อ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาผักหวาน
สุสานไดโนเสาร์
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เขื่อนน้ำพุง
พิพิธภัณฑ์ไทโส้และ หลวงปู่มเหสักข์
ศูุนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ภูผายล
ผาพญาเต่างอย
เขื่อนน้ำอูน
วัดคำประมง
งานประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง
รำมวยโบราณ
ประเพณีเซิ้งผีโขน
งานประเพณีโส้รำลึก
ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาจาร
บ้านปั้นหม้อ
บ้านทอผ้า
   
 

สังเวชนียสถานจำลอง 4 ตำบล
วัดถ้ำพวง
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว โดยจำลองสถานที่ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพานมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน
เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2541 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2545 ขนาด 3 ใน 4 เท่าขนาดจริง เป็นพุทธสถานที่สร้างอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กบนเทือกเขาภูพาน เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้แสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันสวยงาม สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
       
  แหล่งข้อมูล : เอกสารคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  
       
       
       
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2010
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214