หน้าหลัก
พระธาตุนารายร์เจงเวง
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พระธาตุดุม
พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุมีชัย
พิพิธภัณฑอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จันทสาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หนองหาร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สะพานหิน
ชาวภูไทบ้านโนนหอม
หมู่บ้านท่าแร่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
อุทยานแห่งชาติภูพาน
ถ้ำเสรีไทย
น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งง
ผานางเมินและลานสาวเอ้
น้ำตกปรีชาสุขสันต์
สะพานหิน(ทางผีผ่าน)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
ปราสาทหินบ้านพันนา
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ผาดงก่อ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาผักหวาน
สุสานไดโนเสาร์
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เขื่อนน้ำพุง
พิพิธภัณฑ์ไทโส้และ หลวงปู่มเหสักข์
ศูุนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ภูผายล
ผาพญาเต่างอย
เขื่อนน้ำอูน
วัดคำประมง
งานประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง
รำมวยโบราณ
ประเพณีเซิ้งผีโขน
งานประเพณีโส้รำลึก
ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาจาร
บ้านปั้นหม้อ
บ้านทอผ้า
   
 

เขื่อนน้ำพุง
อยู่เลยพระตำหนักภูพานราชนิเวศไปประมาณ 30 กิโลเมตร จากตัวเมืองไปตามถนนสกลนคร- กาฬสินธุ์ ประมาณ 37 กิโลเมตร จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ลักษณะเป็นเขื่อนแบบหินทิ้งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาว 1,720 เมตร สูง 40 เมตร ปริมาณความจุอยู่ที่ 166.74 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ ต.หลุบเลา ต.โคกภู ต.สร้างค้อ ต.กกปลาซิว ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ปีละ 30 ล้านหน่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทำพิธีเปิดเขื่อนน้ำพุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 บรรกาศภายในเขื่อนเงียบสงบ เย็นสบาย

 
 

Nam Pung Dam

          The Dam is 30 km away from Phu Phan Ratcathani Niwes Palace. To go take Sakon Nakhon-Kalasin highway for about 37 km. the dam is on the right hand side and stands 40 m high and 1,720 m long
 
       
  แหล่งข้อมูล : เอกสารคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร  
       
       
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2010
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214