วันที่ ๑๕ พฤศิจกายน ๒๕๕๑
จังหวัดสกลนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเืมืองสกลนคร โดยมีกิจกรรมดังนี้

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ พิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และพระราชประสิทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา ๑๖.๓๐ พิธีถวายดอกไม้จันทร์ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีนับหมื่นคน

เวลา ๒๐.๓๐ การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่

เวลา ๒๑.๓๐ ผู้ร่วมพิธีชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเพลิงศพจากส่วนกลาง

เวลา ๒๒.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้เข้าร่วมพิธ ีทำพิธีถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ

 
 

 
  ภาพกิจกรรม  
   
 
 
culture sakonnakhon office Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214