แผนงาน/โครงการ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร
 
 
 
พิพิธภัณฑ์เกจิอาจารย์
 

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
ตั้งอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส ถนนสุขเกษม   ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร
(รายละเอียด)

     
  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร (รายละเอียด)
     
  พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม
ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม(วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว   จังหวัดสกลนคร (รายละเอียด)
     
 

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร
ตั้งอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส ถนนสุขเกษม   ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร (รายละเอียด)

     
  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร (รายละเอียด)
 
พระธาตุที่สำคัญ
  พระธาตุเชิงชุม
ตั้งอยู่ริมหนองหารในเขตเทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ ๑๘ ไร่ งาน ๒๗ ตารางวา ของถนนเจริญเมือง (รายละเอียด)
     
  พระธาตุดุม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุดุม หมู่ที่ ๑๓ บ้านธาตุดุม  ตำบลงิ้วด่อน  อำเภอเมืองสกลนคร
(รายละเอียด)
     
  พระธาตุนารายเจงเวง
ประดิษฐานอยู่ที่บ้านธาตุนาเวง ต.นาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(รายละเอียด)
     
  พระธาตุภูเพ็ก
ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุภูเพ็ก  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)
     
  พระธาตุศรีมงคล

ประดิษฐานที่วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(รายละเอียด)

 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
  ์ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดยสมเด็จพระนาง ฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งศูนย์ส่งเริมศิลปาชีพขึ้น
(รายละเอียด)    
 
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
    ความเป็นมา
     
 
 
 
         
 

 

 
     
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2008
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214