โส้ทั่งบั้ง
รำมวยโบราณ
โย้ยกลองเลง
การเส็งกลอง
 
.....................................................