พระธาตุศรีมงคล
 
     
 

องค์พระธาตุศรีมงคลมีจำนวนฐาน ๒ ชั้น ลักษณะชั้นแรกมีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเรียกว่าฐานเขียงติดอยู่กับพื้น ฐานชั้น ๒ เป็นฐานบัวคว่ำตั้งอยู่บนฐานเขียง และรองรับตัวเรือนธาตุ ซึ่งมี ๒ ชั้น ลักษณะเรือนธาตุทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อซ้อนกัน เรือนธาตุชั้นแรกใหญ่กว่าเรือนธาตุชั้นที่ ๒ เรือนธาตุชั้นแรก ผนังเรือนธาตุทั้ง ๔ ด้าน ทำเป็นซุ้มจตุรทิศประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทั้ง ๔ ด้าน ผนังด้านข้างซุ้มทั้ง ๔ ด้าน มีงานประติมากรรมดินเผาประดับเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จออกบวช เทศนาสั่งสอน ดับขันธปรินิพพาน เป็นต้น   เรือนธาตุชั้นที่ ๒ ผนังเรือนธาตุทั้ง ๔ ด้าน ไม่มีงานประติมากรรมเล่าเรื่อง แต่มีซุ้มจตุรทิศเป็นลักษณะซุ้มหน้านางประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งทั้ง ๔ ด้าน บนเรือนธาตุชั้นที่ ๒ ยอดของพระธาตุศรีมงคลเป็นยอดชั้นเดียว ลักษณะทำเป็นรูปทรงดอกบัวเหลี่ยมเรียว ฐานยอดใหญ่ปลายเรียว ผนังของยอดทั้ง ๔ ด้านเรียบไม่มีลวดลายประดับ และมีฉัตร ๗ ชั้นเป็นส่วนประกอบสูงสุดของยอด
            พระธาตุศรีมงคลบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีรูปพรรณสันฐานคล้ายเม็ดข้าวสารหัก ๑ องค์ ได้มาจากประเทศศรีลังกา   และได้มาจากหลวงปู่ขาว ซึ่งมีรูปพรรณสันฐานเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด และขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหัก มีสีแตกต่างกัน