สินค้า - ของฝาก จากสกลนคร

ประเภทหัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง   ถนนสุขเกษม   อาคารไฟฟ้าหลังเก่า  จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด สินค้าจากหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์

 
     
 
สินค้า สถานที่ผลิต/จำหน่าย หมายเหตุ
เครื่องปั้นดินเผา เช่น กระถาง แจกัน อ่างบัว โอ่งน้ำ ฯลฯ ม.14 บ.เชียงเครือ อ.เมือง ฯ  
เซรามิค เช่น แจกัน ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิครูปสัตว์ต่าง ๆ เชิงเทียน เรือแก้ว ชุดน้ำชา โถเบญจรงค์ ไม้แกะสลัก ฯลฯ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

"

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อ.บ้านม่วง นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

"

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหนองพอก อ.คำตากล้า นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

"

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ถ.สุขเกษม โทร. 042-711554 นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ไหม-ฝ้าย) ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม -ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องประดับ น้ำผึ้ง ฯลฯ
สินค้าจากไม้ไผ่ เช่น ชุดรับแขก ชั้นวางของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ม.6 บ.นายอ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย  
สินค้าจักสาน เช่น ตระกร้า กระเช้า กระจาด ม.6 บ.วังเยี่ยม ต.หนองแวง อ.วานรริวาส  

"

ม .3 บ.โนนกุง ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว  
สินค้าประเภทเหล็ก เช่น มีด พร้า ม.5 บ.หนองกระบอก ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว  
 
 
ดอกไม้ประดิษฐ์ ของชำร่วย ม.1 บ้าน/ตำบลพันนา อ.สว่างแดนดิน  
มุ้ง ม.1 บ้าน/ตำบลหนองบ้วสิม อ.คำตากล้า  
หมอนสามเหลี่ยม หมอนขิต

ผ้าขาวม้า

ม.5 บ.นิรมัย ตำบล/อำเภอกุสุมาลย์  
ิม.4 บ.น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองฯ
ซองใส่ปากกา กระเป๋าใส่ปากกา

ชุดนักเรียน ป.1-4 กระเป๋าหูรูด

ซองใส่กระดาษทิชชู โบว์ผูกผม

ม.2 บ.โพนทอง ต.โพธิไพศาล

อ.กุสุมาลย์

 
เสื่อกก ม.7 บ.ดงสว่าง ตำบล/อำเภอนิคมน้ำอูน  
กลุ่มแม่บ้านตำบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว
 
     
  ประเภทอาหารแปรรูป  
     
 
สินค้า สถานที่ผลิต/จำหน่าย หมายเหตุ
น้ำมะเม่า น้ำหมากแงว สินค้าแปรรูปจากข้าวกล้อง สมุนไพร ม.8 บ.บัว ตำบล/อำเภอกุดบาก  
กล้วยฉาบ ถั่วลิสงเคลือบ ข้าวเกรียบฟักทอง-เผือก-มัน กระหรี่ปั๊บ บ.หนองแข้สามัคคี ต. ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ  

"

ม.4 บ.หนองบัว ต.แร่ อ.พังโคน  
ม.11 บ.หนองบัวหลวง ต.แร่ อ.พังโคน
กล้วยฉาบเค็ม-หวาน ตะไคร้-พริกอบแห้ง ถั่วเคลือบ มะม่วงดอง มะขามแก้ว ม.2 บ.อีกุด ตำบล/อำเภอกุสุมาลย์  
พริกแกงต่าง ๆ พริกป่น แจ่วบอง ม.6 บ.โพนแพง ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์  
กล้วยตาก กล้วยอบเนย กล้วยฉาบ ม.4 บ.โคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์  
น้ำปลา ม.5 บ.งิ้ว ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์  
กล้วยอบเนย ข้าวเกรียบฟักทอง-เผือก ม.3 บ.ชัยชนะ ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว  
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่า ม.1 บ.โพนสูง ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน  
ม.7 บ.หนองกุง ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน
ไวน์มะเม่า ไวน์มะไฟ ไวน์สับปะรด แยมเม่า แยมมะปราง น้ำเม่า น้ำมะขาม น้ำมะเฟือง ปลายอ ยอดหวายในน้ำเกลือ แมลงพื้นบ้านคั่วอัดกระป๋อง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน  
กุนเชียงหมู-ปลา หมูยอ ไส้กรอก หมูหยอง แจ่วบอง ร้านนวลจันทร์ ใกล้โรงแรมดุสิต อ.เมือง ฯ    
กวีการค้า หน้าตลาดสดในเมือง
กล้วยอบเนย กล้วยฉาบ ถั่วเคลือบ ของฝาก ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ร้านบัวคำ ถนนสุขเกษม อ.เมือง ฯ  
้เนื้อโพนยางคำ (อร่อยขึ้นชื่อระดับโลก ใช้ทำเนื้อสเต็ก) หน่วยส่งเสริมเกษตร ฯ กรป.กลาง บ.โพนยางคำ ต.โนนหอม อ.เมืองฯ    
 
     
  ประเภทผ้าพื้นเมือง  
     
 
สินค้า สถานที่ผลิต/จำหน่าย หมายเหตุ
ผ้าลายมุก ม.5 บ.วังปลาเซือมและ ม.6 บ.นาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว  
ม.1 บ.เชียงสือใหญ่, ม.3 บ.โนนกุง,ม.6 บ.โนนสามัคคี ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว
ผ้าห่มฝ้าย ี ต. โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์  
 
 
ผ้าไหม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์  
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อ.บ้านม่วง
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหนองพอก อ.คำตากล้า
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อ.ภูพาน
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย อ.กุสุมาลย์
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง อ.ส่องดาว
ูม.2 บ้าน/ตำบลโนนหอม อ.เมืองฯ
ูม.7 บ.หนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองฯ
ูม.4 บ้าน/ตำบลโคกสี อ.สว่าง ฯ
ูม.3 บ.โคกสว่าง ต.โคกสี อ.สว่าง ฯ
ูม.10 บ.ตาล ต.โคกสี อ.สว่าง ฯ
ูม.6 บ.ผักคำภู ต.นาใน อ.สว่าง ฯ
ม.3 บ.ภูวง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ
ม.7 บ.ทุ่งมน ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์
ม.6 บ.หินเหิบ ตำบล/อำเภอวานรนิวาส
ม.1 บ.ห้วยหิน ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส
ม.4 บ.กุดแฮด ตำบล/อำเภอกุดบาก
ม.15 บ.อุ่มเหม้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน
ม.5 บ.หนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าซิ่น ผ้าทอ ผ้าฝ้าย ม.1 บ้าน/ตำบลทรายมูล อ.สว่าง ฯ  
ม.8 บ.นางัว ต.แวง อ.สว่างฯ
ม.1 บ้าน/ตำบลโพนสูง อ.สว่าง ฯ
ม.1 บ้าน/ตำบลอากาศ อ.อากาศ ฯ
ม.5บ.ดอนแดง ตำบล/อำเภออากาศฯ
ม.6 บ.เสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศ ฯ
บ.ถ้ำเต่า ต.โพนงาม อ.อากาศ ฯ
บ.โนนจำปา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศ
ม.2 บ้าน/ตำบลวาใหญ่ อ.อากาศ ฯ
ม.11 บ.ทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว
ม.6 บ.กุดแสง ต.วัฒนา อ.ส่องดาว
ม.3 บ.ภูวง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ
ม.6 บ.หนองม่วง ต.นาคำ อ.วานรฯ
ม.. บ.หนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก
ม.4 บ.โนนสูง ตำบล/อำเภอพังโคน
ม.7บ.ดอนทวาย ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน
ม.1บ.โคกภูเก่า ต.โคกภู อ.ภูพาน
บ.นางเติ่งสามัคคี ต.โคกภู อ.ภูพาน
 
     
  ประเภทอื่น ๆ  
     
 
ร้านขายผ้าไหม มานะ ไหมไทย โทร. 711749  
สดศรี ไหมไทย โทร.711953
ราชาวดี ไหมไทย โทร. 714689,711757
รุ่งนภา ไหมไทย โทร. 711238
กฤษดา ไหมไทย โทร. 711679
เพชรมณี ไหมไทย โทร. 730730
ร้านดอกไม้ ใยแพร ดอกไม้สด-แห้ง โทร. 712413  
น้ำฝน โทร. 730331
ไพจิตร โทร. 711248