สถานที่ติดต่อ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัด
ถนน สกลนคร - กาฬสินธุ์
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร
47000

โทรศัพท์ 0 4271 647
โทรสาร 0 4271 6214

sakonnakhon@m-culture.go.th

 

 

 

 

 

 

Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakonnakhon@m-culture.go.th