ประวัติความเป็นมาประเพณีการเล่นกลองเลง

                                                คำว่า"เลง" ในภาษาโย้ย หมายถึงการเล่นในเวลากลางคืน    การเล่น กลองเลง    หมายถึงการใช้กลองตีเที่ยวเล่น  ในเวลากลางคืน    ในคืนวันรวมของงานบุญมหาชาติ เช่นบุญตูบ    บุญผาม บุญมหาชาติ โดยจะมีหนุ่มๆ    นัดหมายกันมาเล่นตลอดทั้งคืน เพื่อขอบริจาค  จากทุกหลังคาเรือนอไว้รวบรวม เข้ากองบุญ ถ้าไม่เล่นจนสว่าง จะถือเป็นกาลกิณี
                                
               เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นมี กลองใหญ่ 2 ตัว พังฮาด (ฆ้อง)   กลองกิ่ง   ฆ้องน้อย     ฉิ่ง ฉาบ กระจับปี่ แคน
                                                                  

                                                                                                                                คำเซิ้งเล่นกลองเลง

                                                                                                     โอโฮโอ    -  โฮโอ  -  โฮโอ                      แม่เฒ่า   เอย  แม่เฒ่า         
                                                                                        ขอกินเหล่า  น่ำเจ้า   จักโถ                                    ขอเหล่าเด็ดน่ำเจ้าจักโถ
                                                                                        ขอเหล่าโทน่ำเจ้าจักถ้วย                                       กล้วยและอ้อยสรรพสิ่งของทาน  
                                                                                        โอโฮโอ - โฮโอ - โฮดอ                                         เจ้าอยากให้เจ้าอย่าสูนาน
                                                                                         เจ้าอยากทานเจ้าสูซ้า                                          หลานกำพร้าสิไปเที่ยวหลายเดือน
                                                                                        โอโฮ - โอโฮ - โฮโอ                                             เจ้าบ่อให้ข่อยกะบ่อหนี
                                                                                         เอากลองเลงมาตีอยู่หนี่                                        ตีใกล้ๆให้หน่าขั่นได
                                                                                        โอโฮ - โฮโอ - โฮโอ

ปัจจุบันเป็นประเพณีที่นิยมเล่นในอำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร