พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น จันทสาโร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตเถระ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดพระธาตุนารายแจงเวง พระธาตุภูเพ็ก พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร องค์พระธาตุเชิงชุม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม