สถานที่ตรัสรู้
 
   
พุทธสังเวชนียสถาน  สถานที่ตรัสรู้  เป็นเจดีย์  ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลักษณะเหมือนองค์จริงที่ประเทศอินเดีย  เพียงย่อส่วนจากองค์จริง  เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้ง  ฐานเจดีย์กว้าง  ๑๒  เมตร  ความสูง  ๒๙  เมตร  ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่  มีพระประธานรวม  ๕  องค์  ด้านหลังพระประธานเป็นภาพเขียนสีน้ำมัน เป็นรูปต้นศรีมหาโพธิ์  มีทิวทัศน์  ป่าไม้  ภูเขาสวยงาม  ชั้นบน มีพระพุทธรูปปางยืน ประธานพรองค์ใหญ่  สูงประมาณ  ๓  เมตร  รอบนอกเป็นระเบียงและมีเจดีย์องค์เล็กอยู่ตามมุมทั้ง  ๔  ภายในเจดีย์มีพระพุทธรูปปางยืนอยู่ทุกองค์  โดยทำตามเจดีย์ตรัสรู้องค์จริงทั้งสิ้น  รอบพระเจดีย์ด้านหน้าและ       ด้านหลังปลูกต้นศรีมหาโพธิ์  สายพันธุ์จากประเทศอินเดีย  ซึ่งถือว่าเป็นสัญญลักษณ์
 
 
แห่งการตรัสรู้           อนุตรสัมโพธิญาณ  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประวัติการก่อสร้าง  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง  วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๔๒  โดยมีพระเดชพระคุณ  พระเทพวราภรณ์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพ ฯ  เป็นองค์วางศิลาฤกษ์และพระเดชพระคุณพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ)วัดอรัญบรรพต  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ใช้เวลาในการก่อสร้าง  ๒  ปีเศษ 
 
 
BACK / NEXT