ข้อมูลสถานที่พัก

       
  โรงแรม/สถานที่พัก โทรศัพท์  

1. โรงแรมภูพานเพลซ


2. โรงแรมสกล เอ็มเจ


3 . โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ


4 . โรงแรมอิมพีเรียล


5 . โรงแรมดุสิต


6 . โรงแรมเพชรสกล7 . โรงแรมสมเกียรติ


8 . โรงแรมกรองทอง

9 . โรงแรมกิตติ

10 . โรงแรม 39 รีสอร์ท


โทร. 042- 716797-8
โทรสาร 042-716797-8 ต่อ 108

โทร. 042-733771-4
โทรสาร 042-733616

โทร. 042-714886-7
โทรสาร 042-714918

โทร. 042-711119,042-711887
โทรสาร 042-713889

โทร. 042-711198,042-712200-1
โทรสาร 042-713115

โทร. 042-730043-47

โทร. 042-730046

โทร. 042-711740


โทร. 042-711235

โทร. 042-711742

โทร. 042-733779-41