ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร
 
 
 
 
 

เผ่าภูำไท

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ วาริชภูมิ,พรรณานิคม,พังโคน,บ้านม่วง

(รายละเอียด)

     
 

เผ่าไทย้อ

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง,เต่างอย,โพนนาแก้ว,โคกศรีสุพรรณ

(รายละเอียด)

     
 

เผ่าไทโย้ย

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย,วานรนิวาส

(รายละเอียด)

     
 

เผ่าไทกะเลิง

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอกุดบาก,ภูพาน,นิคมน้ำอูน

(รายละเอียด)

     
 

เผ่าไทโส้

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์

(รายละเอียด)

 
 

เผ่าไทลาว

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์,สว่างแดนดิน,ส่องดาว,คำตากล้า

(รายละเอียด)

     
 
     
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2008
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214