เผ่าภูไทย
เผ่าไทย้อ
เผ่าไทโย้ย
เผ่าไทกะเลิง
เผ่าไทโส้
เผ่าไทลาว

 

พระราชทานเพลิงศพ
เพลงไทยพื้นบ้าน
วันคริสมาสต์

 

ระเบียบ ศ.พ.อ.
คู่มือจัดตั้งสมาคม
คู่มือจัดตั้งมูลนิธิ
คู่มือจัดตั้งมัสยิด
แบบฟอร์ม ทท.๑
แบบฟอร์ม ทท.๓
แบบฟอร์ม ทท.๔
 
 
ประวัติศาสตร์จังหวัด
แอ่งอารยะธรรมในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีทีี่ใหญ่ ๆ ๒ แห่ง ด้วยกันคือ แอ่งโคราช ซึ่งเป็นศูนย์แห่งอารยธรรมแห่งอีสานตอนใต้ และอีกแอ่งๆ หนึ่งที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่ของอีสานเหนือคือ แอ่งสกลนคร
(รายละเอียด)
 
ตำนานพงศาวดารเมืองสกลนคร
กล่าวถึงกำเนิดเมืองหนองหารหลวง โดยขุนขอมราชบุตรเจ้าเมืองอินทปัฐนคร ได้พาครอบครัว บ่าวไพร่ มาสร้างเมืองขึ้นที่ริมหนองหารตรงท่านางอาบ ในปัจจุบันขุนขอมมีราชบุตรชื่อ พระยาสุรอุทกกุมาร ในเวลาต่อมาเมื่อเจริญวัยไปกครองบ้านเมืองได้ทะเลาะวิวาทกับธนมูลนาคจนทำรบ พญานาคมีความโกรธแค้นจึงแปลงร่างเป็นฟานเผือกนายพราน (รายละเอียด)
 
สัญญลักษณ์ของจังหวัด
รูปเจดีย์และหนองน้ำ
หมายถึง พระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ และหนองน้ำหมายถึงหนองหารเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนคร เมฆหมายถึงพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
 
ต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนคร
ชื่อสามัญ ตะแบกดำอินทนิล
ไม้ต้นผลัดใบ สูง ๑๐ - ๒๕ เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกค่อนข้างเรียบ มีรอยด่างเป็นดวงสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง ๖ - ๑๐ เซ็นติเมตร ยาว ๑๑ - ๒๖ เซนติเมตร
(รายละเอียด)
 
หนองหาร

หนองหารป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 107 องศา 6 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 104 องศา 8 ลิปดาตะวันออก ถึง 104 องศา 18 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 158 เมตร ความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร

  (รายละเอียด)
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
 
  All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2008
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214