ต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนคร

ต้นอินทนิลน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Legerstroemia spesiosa Pers

วงศ์ LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ ตะแบกดำอินทนิล
ไม้ต้นผลัดใบ สูง ๑๐ - ๒๕ เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกค่อนข้างเรียบ มีรอยด่างเป็นดวงสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง ๖ - ๑๐ เซ็นติเมตร ยาว ๑๑ - ๒๖ เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นติ่งโคนกลมหรือมน ดอกสีม่วงสด ม่วงปนชมพูหรือชมพู ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เมื่อบานแตกเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๕ - ๗.๕ เซนติเมตร ผลรียาว ๒ - ๓ เซนติเมตร ผลแห้ง ตามยาว ๖ ซีก เมล็ดเล็กมีปีก

นิเวศวิทยา ขึ้นในที่ราบลุ่มบริเวณป่าเบญจพรรณชื้น และป่าดิบทั่วไป

ออกดอก มีนาคม - มิถุนายน ผลแก่ ตุลาคม - ธันวาคม

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ประโยชน์ ไม้ใช้ทำเสา เครื่องมือการเกษตร ใบแก้โรคเบาหวาน ลดความอ้วน

ตำนานพงศาวดารเมืองสกลนคร