หน้าหลัก
พระธาตุนารายร์เจงเวง
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พระธาตุดุม
พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุมีชัย
พิพิธภัณฑอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จันทสาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หนองหาร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สะพานหิน
ชาวภูไทบ้านโนนหอม
หมู่บ้านท่าแร่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
อุทยานแห่งชาติภูพาน
ถ้ำเสรีไทย
น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งง
ผานางเมินและลานสาวเอ้
น้ำตกปรีชาสุขสันต์
สะพานหิน(ทางผีผ่าน)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
ปราสาทหินบ้านพันนา
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ผาดงก่อ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาผักหวาน
สุสานไดโนเสาร์
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เขื่อนน้ำพุง
พิพิธภัณฑ์ไทโส้และ หลวงปู่มเหสักข์
ศูุนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ภูผายล
ผาพญาเต่างอย
เขื่อนน้ำอูน
วัดคำประมง
งานประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง
รำมวยโบราณ
ประเพณีเซิ้งผีโขน
งานประเพณีโส้รำลึก
ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาจาร
บ้านปั้นหม้อ
บ้านทอผ้า
   
 

 

 

 

 

พระธาตุภูเพ็ก สริยปฏิทิน
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ บนเส้นทางหลวงสายสกลนคร-อุดรธานี (ทางหลวงหมายเลข 22 ) ห่างจากตัวเมืองสกลนครไปประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร เดินขึ้นบันไดสู่ยอดเขาอีก 491 ชั้น องค์พระธาตุสร้างด้วยหินทรายที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สุริยปฏิทินบนปราสาทคือ แท่งหินรูปจัตุรัสที่ผู้คนครั้งในอดีตกาลใช้ติดตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำเกษตรกรรม (วันที่เกิดสุริยปฏิทิน: 22 มิถุนายน ศรีษมายัน วันที่มีกลางวันยาวนาน 13 ชั่วโมง 23. กันยายน ศารทวิษวัดและวสันตวิษุวัด วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน 12 ชั่วโมง และ 21 ธันวาคม เหมายัน กลางคืนยาว 13 ชั่วโมง)

 

Phara That Phu Phek. Suriya Patithin(Solar Calendar)
Located in Tambon Na Hua Bor on the Sakon Nakhon-Udon Thani route (Highway No. 22) 22 km from saKon Nakhon town center take the left intersection for a further 14 km. This historical temple was built in 16 th century B.E. and can be reached by walking up 491 steps to the top. Originally founded as a Hindu temple. The monastery has been turned into a Buddhist temple.

 
       
       
       
       
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2010
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214