หน้าหลัก
พระธาตุนารายร์เจงเวง
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พระธาตุดุม
พระธาตุศรีมงคล
พระธาตุภูเพ็ก
พระธาตุมีชัย
พิพิธภัณฑอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิพิธภัณฑ์อาจารย์หลุย จันทสาโร
พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หนองหาร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สะพานหิน
ชาวภูไทบ้านโนนหอม
หมู่บ้านท่าแร่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
อุทยานแห่งชาติภูพาน
ถ้ำเสรีไทย
น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งง
ผานางเมินและลานสาวเอ้
น้ำตกปรีชาสุขสันต์
สะพานหิน(ทางผีผ่าน)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์
ปราสาทหินบ้านพันนา
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ผาดงก่อ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาผักหวาน
สุสานไดโนเสาร์
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เขื่อนน้ำพุง
พิพิธภัณฑ์ไทโส้และ หลวงปู่มเหสักข์
ศูุนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ภูผายล
ผาพญาเต่างอย
เขื่อนน้ำอูน
วัดคำประมง
งานประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง
รำมวยโบราณ
ประเพณีเซิ้งผีโขน
งานประเพณีโส้รำลึก
ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาจาร
บ้านปั้นหม้อ
บ้านทอผ้า
   
 

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต
ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส  รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาวยกฐานสูง  พื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ
พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต กำเนิดในสกุลแก่นแก้ว ทีตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในปฏิมาธุดงค์กรรมฐานเป็นวัตร มีพระในสายเดียวกับท่านอีกหลายองค์ที่ได้เข้ามาปฏิบัติและฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของท่าน เช่น หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร หลวงปู่ขาว  อานาลโย  หลวงปู่แหวน  สุจิโน เป็นต้น  ต่อมาท่านได้ย้ายจากการธุดงค์กรรมฐานเข้ามาจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาส และมรณภาพเมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2492
นอกจากนั้นยังพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย  จันทสาโรตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาสสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐหลวงปู่หลุย  (2444-2532) ซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนาศิษย์ของพระอาจารย์มั่น หลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่มีปฏิปทา ชอบจาริไปในต่าง ๆ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน เมื่อท่านมรณภาพและพระราชทานเพลิงศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชกระแสว่า ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ท่านได้อยู่ใกล้กัน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง

 
   

Ajahn Mun Bhuritatto Museum
Located at Wat Paa Suthawas the museum houses relics belonging to this famous monk and also has a lifelike cast of Ajahn Mun is renowned for his techings on Vipassana Meditation

 
       
       
       
       
 
All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2010
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214