แผนงาน/โครงการ
     
   
"วิสัยทัศน์"
 

“ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงามสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน ”

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร
 
   
 
   
       
 
   
       
 
   
     
 
  All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2008
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214