สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ย้ายที่ทำการชั่วคราว (nissan เก่า) ๑๐๐๖/๑ ม.๗ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ๙๑๐๐๐

2