ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การแกะหนังจิตรกรรม

การแกะสลักรูปหนังแนวจิตรกรรม เรียนรู้จากภาพวาดตามวัด หนังสือ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ สามารถจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ แต่ต้องพัฒนาการแกะสลักรูปบนผืนหนังไปเรื่อย ๆ ตามความต้องการของตลาด และใช้หลักการผลิตผลงานเป็นแนวจิตรกรรม

Date : 20 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
เทริดโนรา

เป็นเครื่องสวมศีรษะลักษณะคล้ายชฎา แต่มีรูปทรงสั้นกว่า มีโครงสร้างทำด้วยโลหะหรือไม้ไผ่สาน ตกแต่งรายละเอียดด้วยการปั้นรักติดเป็นลวดลาย ลงรักปิดทอง ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เทริดที่ผ่านการทำพิธีบูชาครูโนราเทริดโนราที่มีลักษณะคล้ายชฎาแล้ว ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์

Date : 16 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
เหล็กไฟตบ

เหล็กไฟตบ คือ เครื่องจุดไฟโบราณ เป็นเครื่องมือที่มีเทคนิคก้าวหน้ากว่าเครื่องมือโบราณอีกรุ่นหนึ่งที่เรียก “ชุดจุดไฟ”อาศัยแรงดันของลมอัดลงไปในกระบอก แรงอัดทำให้เกิดความร้อนกระทั่งติดเป็นไฟขึ้นมา ดังนั้นเหล็กไฟตบจึงมี ๒ ชิ้น ทำด้วยเขาควาย คือ กระบอกกับก้านลูกตบ ซึ่งตอนปลายอัดใส่เชื้อปุยเต่ารั้งไว้ เมื่อ “ตบ” ก้าน ลูกดอกอัดลงไปในกระบอกอย่างแรงแล้วชักเอาก้านลูกดอกออกมาไฟก็จะติดเชื้อปุยเต่ารั้ง

Date : 15 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องตาลโตนด

ตาล หรือ โหนด ในภาษาใต้ เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล Borassus ในวงศ์ปาล์ม เป็นปาล์มที่แข็งแรงมากชนิดหนึ่ง และเป็นปาล์มที่แยกเพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง ๔๐ เมตร และโตวัดผ่ากลางประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลำต้นเป็นเสี้ยนสีดำแข็งมาก แต่ไส้กลางลำต้นอ่อน ..

Date : 14 ส.ค. 2556 อ่านต่อ