ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อมูลด้านศาสนา
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทางแสดงธัมมจักัปปวัฒนสูตร เป็นปฐมเทสนา กัณฑ์แรกแก่ปัจจวัคคีย์ และบังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นพระรัตนตรัยครั้งแรกของโลก

Date : 9 ก.ค. 2557 อ่านต่อ 
ข้อมูลมัสยิดในจังหวัดสงขลา

ปรับปรุงข้อมูลเมือวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 074-327147

Date : 3 ก.ย. 2556 อ่านต่อ 
ข้อมูลวัดในจังหวัดสงขลา

ปรับปรุงข้อมูลเมือวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 074-327147

Date : 3 ก.ย. 2556 อ่านต่อ