ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพกิจกรรมและโครงการ
โครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้

กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมนราธิวาส จัดโครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ต่างศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง

Date : 22 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
งาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค” ครั้งที่ ๓

สโมสรทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารกบที่ ๔๒ สงขลา กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายเสนาณรงค์ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พล.ต.วัฒนชัย ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ ร่วมด้วย นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ ปลัดจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.นเรศร์ อินทรพรหม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรัตน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค”

Date : 22 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการผลิตสื่อประเภทวิดีโอ ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่มีทั้งภาพและเสียงได้อย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

Date : 14 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง สรรเสริญคุณงามความดีและประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

Date : 14 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
โครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นอำเภอสะบ้าย้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด จัดโครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี ๒๕๕๘

Date : 8 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
« [1] 2 3 4 5 6 »