ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โบราณสถาน
กำแพงเมืองสงขลาที่หัวเขาแดง

เป็นกำแพงก่อด้วยอิฐและหินโบกปูนเดิมเข้าใจว่ามีทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก สำหรับทางด้านใต้มีเขาค่ายม่วงเป็นป้อมปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ตัวกำแพงที่เหลือในปัจจุบันเริ่มจากป้อมหมายเลข ๑ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงป้อมหมายเลข ๑๓ มีความยาวประมาณ ๑๒.๓ เมตร กว้าง ๗.๕ เมตร

Date : 19 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
ศาลาหลบเสือ

ศาลาหลบเสือ หรือ ศาลาจอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสวนจันทร์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นศาลากลางหน (ทาง) ใช้สำหรับพักแรมกลางคืน มีฝากำบังมิดชิดแข็งแรง

Date : 9 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
พระเจดีย์สองพี่น้อง

ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร บริเวณเดียวกับป้อมหัวเขาแดงถัดขึ้นไปบนยอดเขาค่ายม่วง มีเจดีย์อยู่ 2 องค์นิยมเรียกกันว่า “เจดีย์องค์ดำ - องค์ขาว ” มีลักษณะสีที่แตกต่างกัน คือ องค์หนึ่งมีสีดำคล้ำและอีกองค์หนึ่งมีสีขาวตามธรรมชาติ เจดีย์ องค์ดำ : เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองก่อด้วยหินฉาบปูนส่วนยอด เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)

Date : 8 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
บ่อเก๋ง

ซากสิ่งก่อสร้างที่ประกอบด้วยเชิงเทินและใบเสมาที่มีซองติดตั้งปืนใหญ่ อาคารที่พักผู้รักษาป้อม บ่อน้ำ และซุ้มประตูท่าน้ำมีหลังคาแบบเก๋งจีน เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บ่อเก๋ง” เชิงเทินและองค์ประกอบเหล่านี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24

Date : 6 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
วัดภูผาเบิก

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อเตย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่่ 48 ตารางวา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Date : 5 ส.ค. 2556 อ่านต่อ