ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การท่องเที่ยว
วัดพะโคะ

วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่มีความสำคัญมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้ สมัยกรุงศรีอยุธยา แบบอย่างศิลปะลังกา และเกี่ยวข้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

Date : 13 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
น้ำตกโตนงาช้าง

ตั้งอยู่ที่ถนนหาดใหญ่ – รัตภูมิ (สายเก่า) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ๒๖ กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้ มีทั้งหมด ๗ ชั้นๆ ที่สวยงามและเรียกชื่อน้ำตกคือ ชั้นที่ ๓ ซึ่งมีน้ำตกแยกออกมาในลักษณะงาช้าง “โตน” ภาษาพื้นเมืองแปลว่า น้ำตก น้ำตกแห่งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของเมืองสงขลาที่ต้องมาเยือน

Date : 11 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
ศาลหลักเมืองสงขลา

ชาวสงขลาเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม เป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน สร้างสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาภายในศาล

Date : 10 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
เกาะหนู-เกาะแมว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา จะอยู่ใกล้ๆกับหาดสมิหลาและแหลมสนอ่อน

Date : 8 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
ทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ ๘๐ กิโลเมตร

Date : 7 ส.ค. 2556 อ่านต่อ