ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์
กรุณาเลือกอำเภอที่ร้านตั้งประกอบกิจการอยู่