ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระบบสมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
อำเภอ
ชื่อกลุ่ม จำนวนสมาชิก ที่ตั้งกลุ่ม ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ
อำเภอเมืองสงขลา 123 อำเภอเมืองสงขลา ต.ไม่ระบุตำบล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.ไม่ระบุตำบล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ต.ไม่ระบุตำบล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.ไม่ระบุตำบล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 23 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นางสาวประภาพรรณ แก้วสิยา 081-9592635
โรงเรียนแจ้งวิทยา 37 โรงเรียนแจ้งวิทยา ต.ไม่ระบุตำบล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล 5 โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล ต.ไม่ระบุตำบล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.ไม่ระบุตำบล อ. จ.สงขลา 0 0
นางกรรภิรมย์ วรรณโร 1 8/3 หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นางกรรภิรมย์ วรรณโร 084 – 8542655
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 18 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4  ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์ 082-8238789
อสม.สอ.บ้านนาป๋อง 13 64 หมู่ที่ 7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นางอัมพร เตชะพันธุ์ 081-7486673
สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะแต้ว 15 101 หมู่ที่ 1 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายชัยกร โชติธรรม 089 – 4620735
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลา 15 2 วชิราซอย 15 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นางชมนรา พลฑา 081-1892372
อำเภอหาดใหญ่ 79 - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - -
โรงเรียนเทศบาล1 เอ็งเสียง 10 โรงเรียนเทศบาล1 เอ็งเสียง ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 30 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 22 โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และโรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี 21 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และโรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ 11 โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนชาตรีวิทยา 6 โรงเรียนชาตรีวิทยา ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 5 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนสมานคุณวิทยา 10 โรงเรียนสมานคุณวิทยา ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี 10 โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา 9 โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ต.ไม่ระบุตำบล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 0
เครือข่ายกลุ่มกลองยาว ต.คลองอู่ตะเภา 14 5/5 ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนันต์ มานะการ 081-4780420
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (รำมโนราห์) 58 3/7 ม.5 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางนุ้ย บุตรน้ำเพชร 0
เครือข่ายกลุ่มดนตรีไทย 11 8/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางเฉลิมศรี อินทร์วงศ์ 089-7355130
กลุ่มเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน”ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว” 100 30 ซอย 2 เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุณี หนูมี 086-5663373
เครือข่ายกลุ่มจักสานเส้นพลาสติก 1 6 ซอย 3/2 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกฎษณา บุญมาก 089-6584629
« [1] 2 3 4 5 6 »