เมืองร้อยเกาะ        เงาะอร่อย         หอยใหญ่        ไข่แดง        แหล่งธรรมะ       

การบวช

      

 

 

 

 

 

 

 

 

        ประเพณี การบวช
        ระยะเวลา เมื่อมีการบวช
        อำเภอ ทุกอำเภอ
        สถานที่จัด วัดต่าง ๆ
        กิจกรรม ประเพณีการบวชเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทั่วไปเมื่อบุตรมีอายุครบบวช บิดามารดาจะนำไปฝาก
เจ้าอาวาสเพื่อท่องคำขอบวช ฝึกสวดมนต์ และเรียนรู้ชีวิตการปฏิบัติตนในระหว่างการบวช การนำบุตรไปฝากกับเจ้าอาวาส นิยมนำไปในวันพฤหัสบดี
เพราะถือเป็นวันครู ก่อนวันบวช 1 วัน เรียกว่าวันสุกดิบจะมีการปลงผม คิ้ว และหนวดเครา โดยให้มารดาเป็นผู้โกนคนแรก เมื่อปลงผมและทำ
ความสะอาดร่างกายแล้ว ก็จะแต่งชุดเจ้านาค นุ่งขาวห่มขาว และสวด้ายมงคลที่ศีรษะ หลังจากนี้ในบางท้องที่ จะมีการทำขวัญนาค หรือมีแม่เพลงมาร้องคำตัก
เพื่อตักเตือนเจ้านาคและแสดงความยินดีกับบิดามารดา และญาติมิตรของเจ้านาค
       ในวันบวชจะจัดขบวนแห่นาคเพื่อเข้าพิธีในโบสถ์ นำหน้าด้วยเจ้านาค และขบวนเครื่องบริขาร พร้อมด้วยญาติมิตร โดยมีบิดาเจ้านาคสะพายบาตร
และถือตาลปัตร มารดาถือผ้าไตร ญาติพี่น้องจะช่วยกันถือเครื่องบริขารอื่น ๆ เมื่อเข้าเขตโบสถ์เจ้านาคจะต้องไหว้พัทธสีมา
และนำขบวนแห่รอบโบสถ์ด้วยการเวียนขวา 3 รอบ ครบแล้ว กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว
จึงจะเข้าประกอบพิธีในโบสถ์โดยมีมารดาเป็นผู้จูง พ่อ ญาติพี่น้อง จับต่อ ๆ กันไม่ให้ขาด และเจ้านาคต้องไม่เดินเหยียฐธรณีประตู
       พิธีกรรมในการบวชมีขั้นตอนตามพระวินัยที่บัญญัติไว้ ซึ่งปฏิบัติเหมือนกัน คือ
       1. เจ้านาคเปลื้องเครื่องประดับให้เหลือเฉพาะชุดขาว และมงคลที่สวมศีรษะแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
       2. เจ้านาคกราบบิดามารและรับผ้าไตร
       3.คุกเข่าพนมมือขอบรรพชาต่อพระอุปัชฌาย์ แล้วครองผ้าไตร และขอศีล 10 ตามลำดับ จบชั้นนี้ถือเป็นการบวชสามเณร
       4. สามเณรอุ้มบาตรไปหาอุปัชฌาย์เพื่อขอนิสัยพระคู่สวดเอาสายบาตรคล้องคอให้ หลังจากนั้นพระสงฆ์คู่สวดจะแยกไปจากคณะสงฆ์ทั้งหลายห่างกัน
ประมาณ 12 ศอก เพื่อทำการสั่งสอน
       5. เมื่อรับการสั่งสอนจากพระคู่สวดแล้วจึงกลับมายังคณะสงฆ์ พระคู่สวดจะเรียกถามเป็นการทดสอบแทนคณะสงฆ์
       6. คณะสงฆ์สวดบัญญัตาจตุกรรม
       7. พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนพระบวชใหม่
       8. คณะญาติถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
       9. พระบวชใหม่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีและผู้ล่วงลับเป็นอันเสร็จพิธี
       

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕