เมืองร้อยเกาะ        เงาะอร่อย         หอยใหญ่        ไข่แดง        แหล่งธรรมะ       

การแข่งเรือยาว

      

 

 

 

 

 

 

 

        ประเพณี การแข่งเรือยาว
        ระยะเวลา ระหว่างประเพณีชักพระ
        อำเภอ เมือง
        สถานที่จัด แม่น้ำตาปีบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
        กิจกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแม่น้ำตาปี ไหลผ่าน ในฤดูน้ำหลากช่วงออกพรรษา เมื่อมีการชักพระทางน้ำ ชาวบ้านดอนตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะจัดให้มีการแข่งเรือยาวเฉลิมฉลองประเพณีชักพระ นอกจากนั้นยังมีการจัดแข่งขันเรือพาย เรือแจว เรือหางยาว รวมทั้งการประกวดเรือตกแต่งทั้งประเภทความคิด
สวยงาม ตลกขบขัน การแข่งขันเรือยาวได้พัฒนามาตามลำดับ จนถึงปี พ.ศ. 2542 ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งได้เชิญเรือจากต่างจังหวัด มาเข้าร่วมการแข่งขัน       

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๔ โทรสาร. ๐-๗๗๒๗-๕๔๖๕