ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๑.  รำลึกพระปิยมหาราช ๑๐๐ แห่งการสวรรคต            วันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๓
๒. บทให้สัมภาษณ์พิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๓. ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๓/ ๒๒ ต.ค.๒๕๕๓
๔. วันรัฐธรรมนูญ

๕. กำหนดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๔: ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖. ขอเชิญร่วมแต่งกายสุภาพเข้าวัดกันเถอะ: ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๗. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติภารกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
: ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๘. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด:
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๙. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด: ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑๐. จังหวัดตราดจัดงาน "วันตราด รำลึก" ประจำปี ๒๕๕๔ ยิ่งใหญ สุด ๆ: ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๑. จังหวัดตราดจัดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ประจำปี ๒๕๕๔: ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๔ : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๔. ขอเชิญชวนให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย : ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๕. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปินพื้นบ้านจังหวัดตราด : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔