เกร็ดความรู้วันวาเลนไทน์
โดย ศิวัช พูลศิริ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด

                 ด้วยวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึก ความรักความรู้สึกที่ดีของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีความเชื่อถือ ศรัทธาในพระเจ้าต่างกัน ชายหนุ่มมีความเชื่อถือศรัทธาในพระเจ้าที่ตนเองนับถือ จึงถูกลงโทษด้วยการถูกประหารชีวิต ฝ่ายหญิงสาวเป็นผู้ที่มีความสวยงาม แต่พิการตาบอดทั้ง ๒ ข้าง และบุตรสาวของผู้ที่สั่งลงโทษประหาร ชีวิตชายหนุ่มอันที่เป็นที่รักของเธอ และในคืนก่อนที่จะถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ คริสตศักราช (ค.ศ) ๒๗๐ เธอได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงคนรัก โดยลงท้ายว่า "From Your Valentine" (จากวาเลนไทน์ของเธอ)และหลังจากชายหนุ่มคนรักสิ้นชีวิต และถูกนำศพไปฝังตามประเพณีแล้ว หญิงสาวได้ปลูกต้นอามันต์หรืออัลมอลต์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพชายหนุ่มคนรักของเธอเพื่อเป็น สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งรักนิรันดร์และมิตรภาพอันสวยงาม ทำให้ดอกไม้ที่มีสีชมพูเป็นสัญลักษณ์สื่อแห่งความรักสืบมาจนถึงทุกวันนี้              ในโอกาสวันที่ ๑๔ ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ขอเชิญชวน ทุกคนมอบความรัก ความเข้าใจและมิตรภาพอันดีงามให้กับคนที่เรารักด้วยการมอบดอกไม้ ขนม หรือการ์ดอวยพร รวมทั้งการแสดงความรัก ต่อกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีความสมานฉันท์สื่อความรู้สึกที่ดีงามต่อกันเพื่อบ่งบอก เป็นนัยให้แก่คนพิเศษของคุณ และความเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

                

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร ๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
Website:http://province.m-culture.go.th/trat
Facebook: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด