ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
  ลงนามถวายพระพร
เข้าสู่เว็บไซด์