การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในทศกาลวันวิสาขบชา

ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ วัดมหาธาตุ ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร