สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ต้อนรับ นายบุญธรรม สุขขีเกษม ผู้ว่าราชการจัหวัดยโสธร

นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายวิบูลย์ วัฒนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และ อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (เจ้าเมืองคนแรก)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร