นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ๙ ปี ๙ อำเภอ ๙ วัด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ วัดไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร