สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร