สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร

สมาคม ชมรม และพุทธศาสนิกชนในชุมชนวัดสิงห์ท่า

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีถิ่น วิถีไทย ทำบุญตักบาตรย้อนยุค

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร จำนวน ๑๒๓ คน

ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ บริเวณถนนคนเดิน หน้าวัดสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เวลา ๐๗.๐๐ น.